امینانه » آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری ازآستان مقدس امامزاده قاسم (ع)

امروز سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱:۴۰ ق.ظ

حدیث روز:

هر كس به خانواده ‏اش توهين كند خوشى‏ زندگى را از دست‏ خواهد داد . پیامبر اکرم (صلّی ‌الله ‌عليه ‌وآله)

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری ازآستان مقدس امامزاده قاسم (ع)

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری ازآستان مقدس امامزاده قاسم (ع)

به گزارش امینانه از  روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران ، اداره اوقاف وامورخیریه شمیران درنظردارد یکباب مغازه تجاری  ازآستان مقدس امامزاده قاسم (ع) بشرح ذیل واقع در خیابان نیاوران خیابان مقدسی خیابان میری خیابان یاس کوچه افتخاری پلاک ۱۶ را با وضع موجود باتوجه به شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانونی موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ به اجاره واگذار نماید.

ردیف

مغازه شماره

شماره پلاک

مساحت

پلاک ثبتی

امکانات

ودیعه به رسم قرض الحسنه

اجاره بهاء ماهیانه پایه مزایده

۱

۱۶

۱۶

۲۰‏/۲۴

۶۷۱

۲۰‏/۲۴ بالکن‏-برق‏-آب‏-گاز

سه برابر اجاره بهای پیشنهادی

۰۰۰‏/۰۰۰‏/۲۹ ريال

شــــروط و تعهـــدات

۱‏- مدت اجاره ازتاریخ تنظیم سند بمدت یکسال کامل خورشیدی میباشد.

۲‏- پیشنهاد دهندگان باید جهت دریافت فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰‏/۸۰۰‏/۳۴ ريال بابت شرکت در مزایده به اداره اوقاف و امورخیریه شمیران مراجعه و پس از واریز اصل فیش مربوطه را بضمیمه پیشنهاد کتبی با ذکر آدرس و شماره تلفن خود درپاکت دربسته و لاک و مهر شده قرارداده و حداکثر تاپایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۷‏/۵‏/۱۳۹۶ به دبیرخانه این اداره بنشانی خیابان ولی عصر‏- بالاتر از پارک وی‏- خیابان عارف نسب‏- خیابان توتونچی‏- نبش کوچه شهید کربلایی‏- روبروی دبیرستان امام موسی صدر تحویل داده و رسید دریافت نمایند .

۳‏- کمیسیون مزایده رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۸‏/۵‏/۱۳۹۶  درمحل این اداره تشکیل و پیشنهادات واصله مفتوح و قرائت خواهد شد و برنده مزایده طی صورتجلسه ای اعلام میگردد و حضور متقاضیان درجلسه مزایده آزاد میباشد.

۴‏- مزایده بصورت کتبی بوده و به پیشنهادات شفاهی، مشروط، مخدوش، تلگرافی و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به این اداره واصل شود یا فاقد سپرده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵‏- کلیه هزینه های مزایده ازقبیل نشرآگهی مزایده و هزینه های تنظیم سند اجاره و کارشناسی برعهده برنده مزایده میباشد.

۶‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت درمزایده را ندارند و چنانچه این امر پس از تعیین برنده مزایده به اثبات برسد ، اداره حق دارد نسبت به ضبط سپرده و اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی برواگذاری به نفرات بعدی و یا تجدید مزایده اقدام نماید.

۷‏- کمیسیون مزایده دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

۸‏- مورد مزایده جهت سکونت یک خانواده حداکثر ۴ نفری به اجاره واگذار میگردد. (افراد مجرد حقّ شرکت درمزایده را ندارند)

۹‏- برنده مزایده حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز ازتاریخ اعلام کمیسیون مزایده باید جهت تنظیم قرارداد به این اداره مراجعه نماید. درصورت عدم مراجعه به موقع و یا انصراف، سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدی برابر مقررات اقدام و یا طبق تصمیم کمیسیون مزایده قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد که درصورت انصراف این نفرات سپرده آنها نیز به نفع موقوفه ضبط میگردد.

۱۰‏- سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مسترد میگردد.

۱۱‏- ازبرنده مزایده مبلغ سه ماه اجاره بهاء پیشنهادی را بعنوان ودیعه قرض الحسنه و چک تخلیه و چک های اجاره ماهیانه و ضامن معتبر و وثیقه مناسب برای تأدیه حقوق موقوفه و تضمین تخلیه و تحویل آن در انقضاء مدت اجاره و جبران خسارات وارده به مورد اجاره اخذ خواهد شد .

۱۲‏- اختیارفسخ‏- ابطال و یا تمدید مزایده درهر شرایطی بعهده اداره اوقاف محل میباشد و شرکت کنندگان درمزایده حقّ اعتراض نخواهند داشت.

* متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر به دایره اجارات این اداره مراجعه نمایند.

* ضمناً متقاضیان میتوانند جهت بازدید روز دوشنبه مورخ ۲۷‏/۴‏/۱۳۹۶  ازساعت ۱۴ الی ۱۵ مراجعه نماینــد.‏

 
انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

test
test
test

تبلیغات

test test test test test test test